Przejdź do treści

Jak zabezpieczyć zakład spożywczy przed szkodnikami zgodnie z wymaganiami BRC i IFS?

Odpowiednie zabezpieczenie zakładu spożywczego przed szkodnikami to elementarna kwestia. Jest ono podstawą zaufania na linii zakład-klienci i kontrahenci. W branży funkcjonuje kilka standardów monitorowania szkodników, w tym BRC i IFS. Jak sprostać stawianym przez nie wymaganiom? Czy zwalczanie szkodników zgodnie z wytycznymi jest skuteczne?

Profesjonalne zwalczanie szkodników w zakładach spożywczych

Zarówno BRC, jak i IFS to systemy monitoringu i zwalczania szkodników. Są one wdrażane po to, by zabezpieczyć zakład spożywczy przed gryzoniami i owadami. W tym celu należy systematycznie wykonywać zaplanowaną sekwencję obserwacji i pomiarów aktywności szkodników. Pozwala to uzyskać niezbędne dane, które w przypadku inwazji niepożądanych gości pozwolą na szybką reakcję i wdrożenie planu ich pozbycia się.

Próby samodzielnego zabezpieczenia zakładu spożywczego przed gryzoniami i owadami najczęściej kończą się fiaskiem. Dlatego zadanie to warto zlecić specjalistom. Monitorowanie i zwalczanie szkodników nie ma bowiem przed nimi żadnych tajemnic. Wsparcie profesjonalistów zapewnia kompleksową ochronę zakładu spożywczego przed szkodnikami, a co za tym idzie pozwala odpowiednio zabezpieczyć żywność.

Specjaliści nie tylko zajmą się monitoringiem i zwalczeniem gryzoni i insektów, ale również opracują niezbędną dokumentację, zgodną z systemami (BRC, IFS) obowiązującymi w danym zakładzie.

BRC i IFC – systemy kontroli i monitorowania szkodników

Każdy zakład spożywczy powinien wdrożyć system kontroli i monitorowania szkodników – czy to BRC, czy to IFC. W jego ramach należy starannie rozważyć dostępne techniki kontroli szkodników, a następnie włączyć odpowiednie środki hamujące rozwój ich populacji. Co ważne, zastosowane środki muszą być bezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. To dlatego analizie należy poddać nie tylko zagrożenia stwarzane przez gryzonie i insekty, ale również zagrożenia ze strony przyjętych metod zwalczania szkodników.

Opracowanie planów działania na wypadek inwazji niepożądanych gości oraz ustalenie metod ich pozbycia się to niejedyne elementy systemów BRC i IFC. Istotną kwestią jest również monitoring aktywności szkodników. Obejmuje on wiele aspektów, w tym:

  • określenie gatunku gryzoni lub insektów,
  • zlokalizowanie miejsc ich występowania,
  • oszacowanie wielkości populacji,
  • zidentyfikowanie czynników, które doprowadziły do pojawienia się szkodników.

Działania te pozwalają nie tylko wykryć ewentualny problem, ale również ocenić skuteczność podjętych wcześniej działań. Monitoring należy przeprowadzać systematycznie, bez względu na wynik. Zaprzestanie oględzin z powodu braku szkodników jest niedopuszczalne. Inspekcja poprzedza bowiem dalsze działania.

Jak zabezpieczyć zakład spożywczy zgodnie z wymaganiami BRC i IFS?

W ramach systemów kontroli i monitoringu BRC i IFS wykonać można wiele działań zabezpieczających zakład spożywczy przed szkodnikami. Wśród podstawowych wymienić można np. utwardzenie otoczenia obiektu oraz częste i sprawne usuwanie odpadów poprodukcyjnych. W przypadku śmieci istotną kwestią jest także zadbanie o to, aby szkodniki nie miały do nich dostępu.

Zapewnić należy również odpowiednie warunki magazynowania żywności. Oprócz tego ważne są systematyczne kontrole stanu higieniczno-sanitarnego budynku oraz jego owado- i szczuroszczelności. Dodatkowo obiekt można zabezpieczyć poprzez założenie w drzwiach, oknach i otworach wentylacyjnych barier, które zablokują szkodnikom dostęp do pomieszczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *